1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »
  Reunió Pares. Curs 2017-18                                   Reunió AMPA
  • Reunió Pares: El dimecres 27 de setembre 2017 a les 18h,  vam realitzar les reunions de pares/mares amb l'objectiu d'informar sobre el funcionament del centre, comentar les novetats del curs, i  tenir un primer contacte amb el tutor o tutora de l'alumne. Els següents documents us serviran de guia per saber de la nostra organització:
  • Reunió AMPA: Acabades les reunions amb els tutors, aproximadament cap a les 19h,  està convocada la primera reunió de l'AMPA a la SUM.
Iddink. Projecte de reutilització de llibres.

Aquest és el vuitè curs que l'AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, contracta els serveis de l'empresa IDDINK per organitzar la compra i reutilització de llibres de text dels alumnes, ja que és una opció que abarateix els costos dels llibres i és molt més respectuosa amb el medi ambient. Els següents documents i enllaços us informaran  de com comprar i com retornar-los.