1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »

 

PAU / SELECTIVITAT

 
 
 PAU 2019
Procés de la prematrícula i de la matrícula definitiva  Dates:
Convocatòria de juny  
Formalització de la prematrícula  al portal accesnet
 del 26 de febrer al 14 de març
Matrícula definitiva al portal accesnet
 del 16 al 30 de maig 
Matrícula Prova Aptitud Personal (accés als graus en Educ. Infantil i Educ. Primària)  del 26 de febrer al 14 de març
Convocatòria de setembre  
Matrícula PAU del 9 al 24 de juliol
Matricula PAP del 9 al 15 de juliol

 

 Documentació
 
 Informació Departament d'Ensenyament
 Aquí teniu tota la informació del procés a seguir :
 

TRIBUNAL ASSIGNAT TORN JUNY-2019 :  ORDINARI 3 02 326 Facultat de Filosofia i Lletres UAB 

TRIBUNAL ASSIGNAT TORN JUNY-2019:   ESPECÍFIC  3 02 315 i 316 Facultat de Ciències Polítiques i                                                                                                                 Sociologia UAB     

DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES    12, 13 i 14 de juny de 2019

Hora de trobada del dia 12/06/2019 amb el vocal del centre