1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
« »

 

TREBALL DE RECERCA 2019-2020 

 Informació
Ins Pere Calders

  Què és el treball de recerca? 

 Listat temes Curs 2019-2020 

 

El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot alumnat de batxillerat. Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar enmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.

 • Està dirigit per un professor/a-tutor/a.

 • Equival a dos crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.

 • Es presenta per escrit i oralment.

 • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.
Per a desenvolupar el treball de recerca és convenient aplicar un mètode de treball.

Abans de començar, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons es tracti d'una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d'un objecte, instal·lació o construcció... 
Enllaços interessants: