1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »

 

                                                                     TUTORS ESO i BAT

 
 

  Curs 2017-2018 

ESO  

Curs / horari classes
Professor/a Horari de visites
Lídia Soler Divendres de 12,45 a 13,45
Manuela Domínguez Dimarts de 10,15 a 11,15

1r ESO C

Núria Iranzo Dijous d’11,45 a 12,45

2n ESO A

Montse Oliveras Dijous d’11,45 a 12,45

2n ESO B

Andreu Ballús Dimarts de 10,15 a 11,15

2n ESO C

Ignacio Oriol Dimecres de 10,15 a 11,15

3r ESO A

Maria José Hernández Dimarts d’11,45 a 12,45

3r ESO B

Pilar Ripoll Dimarts de 9,15 a 10,15

3r ESO C

Alan Rodríguez  

4t ESO A

Francisco Lazo Dijous de 12,45 a 13,45

4t ESO B

Sergi Casas Dimecres de 10,15 a 11,15

4t ESO C

Alícia Morales Dimarts d’11,45 a 12,45

 

BAT   

Curs / horari classes
Professor/a Horari de visites

1r Bat A

RAQUEL GOZALBO

TERESA MUÑOZ
Dijous de 9,15 a 10,15

1r Bat B

AURORA PEÑACOBA

NÚRIA CASAT

Dijous de 12,45 a 13,45

Dimecres d’11,15 a 12,15

1r Bat C

GEMMA ARTÉS

ENCARNI PAVON

Dilluns 12,45 a 13,45

Dimarts d’11,45 a 12,45

2n Bat A

CLARA FORN Divendres de 12,45 a 13,45

2n Bat B

NOÈLIA OLIVARES Divendres d’11,45 a 12,45

2n Bat C

ÀLEX MARTÍN Dimarts d’11,45 a 12,45